Lichaamsgerichte psychotherapie

Bij lichaamsgerichte psychotherapie wordt aan het lichaam een belangrijke rol toegekend in de (psychische) ontwikkeling van de mens. Het lichaam geeft aan wie we zijn, wat we hebben meegemaakt en waar we nog mee zitten. We gaan samen op zoek naar onbewuste spierspanning, houdingsafwijkingen, niet-adequate ademhalingspatronen en bewegingspatronen. Je krijgt in de gaten dat er een relatie is tussen je lichaamsstructuur en herkent mogelijke onderliggende emoties. De basis van de therapie is het contact maken met je lichaam en je gedachten, zodat hiertussen een verbinding kan ontstaan. Je wordt steeds bewuster hoe je deze samenhang kunt beïnvloeden.

Onze taal zit vol met de samenhang tussen lichaam en onze gemoedstoestand: Een brok in je keel hebben; Een knoop in je maag hebben; Op de tenen lopen; Mijn hoofd loopt over; Stralen van plezier; Vaste grond onder de voeten hebben; De ogen ten hemel slaan; De buik er vol van hebben, etcetera.

Wanneer lichaamsgerichte psychotherapie? Als je:

 • Moeilijk keuzes kunt maken
 • Door gevoelens overspoeld wordt
 • Niet lekker in je vel zit
 • Veel in je hoofd zit
 • Rusteloos, gejaagd of snel prikkelbaar bent
 • Vermoeid bent
 • Of bij:
 • Burn-out, overspannenheid of andere stressgerelateerde klachten
 • Angsten en paniekgevoelens
 • Impulsiviteit
 • Psychosomatische klachten

Hoe ziet een sessie eruit?

Tijdens een sessie onderzoek ik samen met jou hoe je ‘in je klachten staat’. Ik luister naar je verhaal en we gaan op zoek naar de manier waarop jij jezelf vastzet en hoe je spanning opbouwt. Als dat duidelijk is krijg je handvatten aangereikt om de spanning te verzachten. Je krijgt inzicht in hoe de reacties van je lichaam samenhangen met datgene wat je denkt, voelt en meemaakt.

De lichaamsgerichte psychotherapie bestaat uit meerdere sessies.

p

Laatste nieuws

Vanaf heden neem ik geen nieuwe clienten voor lichaamsgerichte therapie meer aan. Iedereen die ooit client is geweest bij Inneractie kan zich nog wel aanmelden voor een of meerdere vervolgsessies. 
Ook voor individuele trajecten Mindfulness, compassie of ACT is weer ruimte na de zomer 2024

Lichaamsgerichte psychotherapie

Individuele vervolgsessies voor reeds bekende clienten

 

Mindfulnesstraining Compassietraining MBCL
ACT-traject
Alleen individuele trajrecten 

 

 

Aanmelden via mail naar info@inneractie.nl of bel naar 06 - 49942910     

 

Lees meer...

Praktijk

Helmond en regio
(altijd op afspraak)

Particulieren

Organisaties

€ 100 per sessie excl. BTW.

 

 

Hieronder volgt een overzicht van de methoden die ik afhankelijk van de klacht en de situatie gebruik.

Gesprek

Hoewel gesprekken tijdens lichaamsgerichte psychotherapie niet de hoofdmoot vormen, wordt tijdens elke sessie wel gesproken over hoe het proces verloopt, over recente ontwikkelingen en over de wijze van werken. Soms is het nodig om een sessie grotendeels te wijden aan een gesprek om bijvoorbeeld actuele ervaringen in je leven of in de therapie te kunnen plaatsen en de belang ervan te kunnen beoordelen.

Focussen

Dit is de gerichte concentratie op het lichaam als geheel of met delen ervan. Hiermee kan het lichaamsbewustzijn versterkt worden. Je leert voelen wat werkelijk in je lichaam gebeurt. Het is als het ware een zelfdiagnose.

Body-reading

Dit is vergelijkbaar met focussen, met dit verschil dat ik “van buiten af” de lichamelijke structuur waarneem en deze aan je terug laat zien. Focussen en body-reading vormen het uitgangspunt voor de therapie als geheel en worden vaak ook toegepast aan het begin van elke sessie.

Bio-energetica

Dit is een systeem van houdingen en bewegingen dat tot doel heeft om de geblokkeerde energie in het lichaam in beweging te brengen. Deze energie kan op een gerichte en veilige manier vrijkomen, waarmee diepere ontspanning en verwerking mogelijk worden. Bio-energetica heeft uiteindelijk tot doel om met twee benen op de grond en met een levendig lichaam in het hier en nu te kunnen leven.

Reichiaans ademwerk

Tijdens Reichiaans ademwerk lig je meestal op een matras. Ik begeleid je ademhaling en door lichte of meer stevige aanraking van het lichaam kom je spontaan in beweging. Het is een proces van energetische op- en ontlading, waardoor gevoelens een plaats kunnen krijgen in het dagelijks leven.

Cranio-sacraal werk

Cranio-sacraal werk is een subtiele maar krachtige methode waarmee het lichaam tot ontspanning wordt gebracht en wordt gestimuleerd om het zelf herstellend vermogen te activeren. Ik werk met het interne ritme van de cliënt, dat bestaat uit de expansie en contractie van het zogenaamde craniosacrale systeem: de hersenen, de ruggenmerg en het hersenvocht dat in dit stelsel vloeit.

Gestalt

Dit is een aanvullende, niet lichaamsgerichte techniek. Ik nodig je uit, vaak met behulp van kussens of andere voorwerpen, om samen te kijken naar een belangrijk persoon uit je leven nu of van vroeger. Je gaat kijken naar de belangen die tussen jou en die persoon spelen en komt achter jullie relatiepatroon. Op deze manier kun je ook een van je overtuigingen onder de loep nemen.

Holistic pulsing

Een zachte behandelwijze, waarbij het lichaam op natuurlijke manier in beweging wordt gebracht. Je ligt gekleed op een massagetafel. Het lichaam wordt gepulst in een op de persoon afgestemd ritme. Kleine en grotere pulsen stromen als golven door het hele lichaam. Het lichaam komt snel tot rust. Mede door de zachtheid en het respecteren van de grenzen ontstaat er een veilige sfeer. De noodzaak om weerstand te bieden wordt minder. Je wordt uitgenodigd om op steeds dieper niveau te ontspannen. Vanuit deze rust ontdek je je handvaten.

Ontspanningstechnieken

Het tot rust brengen van lichaam en geest door middel van ontspanningsoefeningen, visualisaties en meditatie. Onder visualiseren wordt verstaan het voor de geest halen van beelden uit het nu, vroeger of uit een fantasiewereld. Beelden werken vaak veel krachtiger dan woorden en vergeet je je leven lang niet meer. In de therapie worden verschillende methoden aangeboden die je ook zelf in je eigen omgeving kan uitvoeren.

Opstellingen

Een door Bert Hellinger ontwikkelde methodiek waarin de systemen waarmee we onlosmakelijk verbonden zijn, zoals het huidige gezin, het gezin van herkomst of je werkomgeving, worden ontrafeld. Een belangrijk deel van het werk bestaat uit het weer contact maken met je eigen voorgeschiedenis. De methodiek wordt zowel toegepast in groepswerk als in individuele therapie.

Gedachtenanalyse

Er wordt onderzocht wat je overtuigingen zijn en op welke manier je jezelf in je gedachten blokkeert of beperkt. Door middel van NLP, Het Werk van Byron Katie, RET of transactionele analyse leer je hoe je deze beperkende overtuigingen en onbewuste gedachtenpatronen kan loslaten.

Karakteranalyse

Ik oriënteer me op de problematiek met behulp van klassieke karakteranalyse van Alexander Lowen. Hierin worden de gefragmenteerde, de behoeftige, de opgeblazen, de samengedrukte en de rigide karakterstructuur onderscheiden. Johnson voegde volgens zijn systematiek aan deze reeks de structuren borderline, narcisme en symbiose toe.
Font Awesome Icons