Mindfulness en compassietraining

Mindfulness is:

 • Stilstaan bij jezelf
 • Je gedachten en gevoelens ontdekken
 • Leren omgaan met je gedachten en gevoelens

Dit leer je door:

 • Aandacht te richten op een onderwerp
  (= concentratie)
 • Ontdekken hoe vaak je wordt afgeleid door iets anders
 • Je bewust te worden van je oordelen en overtuigingen

Er is wereldwijd veel onderzoek verricht naar het effect van mindfulness. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen er veel baat bij hebben. De training Mindfulness van Inneractie is gebaseerd op een erkende training. Het helpt bij:

 • Stressklachten (malen)
 • Depressieve klachten (piekeren, negatief denken)
 • Concentratieproblemen
 • Vermoeidheidsklachten
 • Pijnklachten, ook chronisch

Met oefeningen als de bodyscan en het bewust waarnemen van ademhaling, geluiden, gedachten, bewegingen en gevoelens oefen je jezelf in het richten van je aandacht. Je krijgt tevens methoden aangereikt om je waarnemingen in je dagelijks leven te gebruiken. Je leert door zelf ervaren en door een ongedwongen uitwisseling van ervaringen met andere deelnemers. Daarnaast is het belangrijk dat je thuis elke dag je ‘aandachtspier’ oefent. Je krijgt hiervoor een werkboek met opdrachten, cd’s en een dvd mee. De training is voor iedereen geschikt.

COMPASSIETRAINING (vervolg op Mindfulness)

Negenweekse training voor iedereen die een Mindfulnesstraining heeft gevolgd. De compassietraining is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie.

De Mindfulnesstraining gaat over volledig aanwezig zijn in het leven, opmerken van het hier en nu. Meer nog dan bij mindfulnessbeoefening gaat de compassietraining in op het ontwikkelen van meer mildheid en zelfcompassie: er helemaal mogen zijn, over zelfacceptatie dus. Compassietraining wordt vaak heartfulness genoemd, omdat we in de training oefenen met het ontwikkelen, of beter nog het zich laten ontvouwen van de kwaliteiten van het hart: mildheid en liefdevol niet-oordelen. Vaak is een vriendelijke en waarderende houding naar ons zelf nogal ver te zoeken. Zonder het ons te beseffen is het oordelen en evalueren met een flinke dosis zelfkritiek vaak in de onderlaag aanwezig.

Thema’s die aan bod komen zijn: inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen, gericht op veiligheid, bevrediging en sociale verbondenheid, hoe de drie systemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit door bijvoorbeeld schaamte, zelfkritiek en de innerlijke pestkop. Verdere thema’s zijn: we hebben als mens niet gekozen voor onze huidige omstandigheden: het is niet onze fout; hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en compassiebeoefening de balans kan helpen herstellen, oefenen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, visualiseren, spreken en handelen. In de zelfcompassietraining worden oefeningen op ervaringsniveau aangeboden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met u zelf en anderen te ervaren. Het zijn veelal begeleide meditatie-oefeningen met een minder streng oefenregiem dan bij mindfulness. Je krijgt een soort keuzemenu met oefeningen die je aanspreken.

In de compassietraining leer je: hoe je minder streng tegen u zelf kunt zijn, hoe je makkelijker kunt omgaan met moeilijke emoties, hoe je je zelf kunt motiveren met vriendelijkheid in plaats van kritiek, hoe je Mindfulness en zelf-compassie beoefening kunt integreren in u dagelijks leven en hoe je je eigen leraar of coach kunt worden.

De training heeft een zelfde soort opzet als de mindfulnesstraining: 8 bijeenkomsten en een stiltebijeenkomst. De kosten voor een compassietraining van 9 bijeenkomsten incl. (telefonisch) intakegesprek, het officiële werkboek (van € 24,95) en bestanden met gesproken instructies om thuis mee te oefenen zijn € 395,–.

Nog meer informatie van de ontwikkelaars van de compassietraining Frits Koster en Erik van den Brink zie www.compassietraining.nl

 

 

PROEFLESSEN / INFORMATIEBIJEENKOMSTEN (data)
Een groepsbijeenkomst met algemene informatie over Mindfulness, kennismaking met Annelies en een korte meditatie.

 

 

Data en tijden:

ik werk in 2022 met individuele kennismakingsgesprekken van 30-45 minutenGratis
Klik op aanmelden als je hier aan mee wilt doen of meer informatie wilt.
TRAININGEN MINDFULNESS (data)

Data, tijden en prijs:

Individuele mindfulnesstrajecten, 7 bijeenkomsten van 1,5 uur, kan ook in duo's€ 560,00
Individuele kennismakingsafspraakGratis

Prijzen zijn inclusief een persoonlijk kennismakingsgesprek, het werkboek, cd’s en dvd.
Prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren.
Prijzen zijn exclusief BTW voor organisaties of via zorgverzekeraar.

Veel zorgverzekeraars vergoeden een deel of zelfs de gehele Mindfulness training, kijk op pagina Tarieven.

Klik op aanmelden als je hier aan mee wilt doen of meer informatie wilt.

VERDIEPINGSTRAINING MINDFULNESS / ACT (data)

Deze verdiepingstraining is voor iedereen die de ‘gewone’ cursus heeft gevolgd en geeft je de mogelijkheid om je vaardigheden te verdiepen. De cursus is voor iedereen die al ervaring heeft met Mindfulness. In deze vervolgtraining kijk je dieper naar je controlemechanismen, naar de patronen van je brein, naar pijn en lijden en je legt verbinding met waardengebieden die voor jou belangrijk zijn. De vervolgcursus is grotendeels gebaseerd op het gedachtengoed van ACT (Acceptance Commitment Therapy), een uitbreiding van Mindfulness waarin meer met taal wordt gewerkt. Je gaat oefenen om meer activiteiten te ondernemen die belangrijk zijn in je leven, ook al zijn ze moeilijk om uit te voeren.

Data, tijden en prijs:

Nader te bepalen, ook mogelijk in tweetallen of drietallen€ 200,- voor training in groep

Klik op aanmelden als je hier aan mee wilt doen of meer informatie wilt.

COMPASSIE TRAININGEN (data)

Hierboven staat meer inhoudelijke informatie over de compassietraining

Data, tijden en prijs:

Donderdag 8 september van 13.30 - 16.00 uur, 9 bijeenkomsten waarvan een in stilte.
Data (waarschijnlijk): 8-15-22-29 september, 6-13-20-27 oktober en 3 november 2022
€ 395,-

Klik op aanmelden als je hier aan mee wilt doen of meer informatie wilt.

INTERPERSOONLIJKE MINDFULNESS

Binnenkort organiseert Inneractie workshops om ook mindfulness te beoefenen in contact met de medemens.

Data, tijden en prijs:

Klik op aanmelden (is nog niet mogelijk) als je hier aan mee wilt doen of meer informatie wilt mail naar info@inneractie.nl 

p

Laatste nieuws

Startdata: 
Intake Mindfulness: 
maak afspraak voor gratis informatiegesprek

Trainingen Mindfulness:
Vanaf heden individuele trajecten (of in twee- of drietallen)

Compassietraining:
8 september (9 middagen)

Stiltedagen 2022:  
24 september
en 12 november                                           

 

Lees meer...

Praktijk

Noordende 77
5701 SP Helmond

(altijd op afspraak)

Font Awesome Icons