Mindfulness en compassietraining

Mindfulness is:

 • Stilstaan bij jezelf
 • Je gedachten en gevoelens ontdekken
 • Leren omgaan met je gedachten en gevoelens

Dit leer je door:

 • Aandacht te richten op een onderwerp
  (= concentratie)
 • Ontdekken hoe vaak je wordt afgeleid door iets anders
 • Je bewust te worden van je oordelen en overtuigingen

Er is wereldwijd veel onderzoek verricht naar het effect van mindfulness. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen er veel baat bij hebben. De training Mindfulness van Inneractie is gebaseerd op een erkende training. Het helpt bij:

 • Stressklachten (malen)
 • Depressieve klachten (piekeren, negatief denken)
 • Concentratieproblemen
 • Vermoeidheidsklachten
 • Pijnklachten, ook chronisch

Met oefeningen als de bodyscan en het bewust waarnemen van ademhaling, geluiden, gedachten, bewegingen en gevoelens oefen je jezelf in het richten van je aandacht. Je krijgt tevens methoden aangereikt om je waarnemingen in je dagelijks leven te gebruiken. Je leert door zelf ervaren en door een ongedwongen uitwisseling van ervaringen met andere deelnemers. Daarnaast is het belangrijk dat je thuis elke dag je ‘aandachtspier’ oefent. Je krijgt hiervoor een werkboek met opdrachten, cd’s en een dvd mee. De training is voor iedereen geschikt.

COMPASSIETRAINING (vervolg op Mindfulness)

Negenweekse training voor iedereen die een Mindfulnesstraining heeft gevolgd. De compassietraining is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie.

De Mindfulnesstraining gaat over volledig aanwezig zijn in het leven, opmerken van het hier en nu. Meer nog dan bij mindfulnessbeoefening gaat de compassietraining in op het ontwikkelen van meer mildheid en zelfcompassie: er helemaal mogen zijn, over zelfacceptatie dus. Compassietraining wordt vaak heartfulness genoemd, omdat we in de training oefenen met het ontwikkelen, of beter nog het zich laten ontvouwen van de kwaliteiten van het hart: mildheid en liefdevol niet-oordelen. Vaak is een vriendelijke en waarderende houding naar ons zelf nogal ver te zoeken. Zonder het ons te beseffen is het oordelen en evalueren met een flinke dosis zelfkritiek vaak in de onderlaag aanwezig.

Thema’s die aan bod komen zijn: inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen, gericht op veiligheid, bevrediging en sociale verbondenheid, hoe de drie systemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit door bijvoorbeeld schaamte, zelfkritiek en de innerlijke pestkop. Verdere thema’s zijn: we hebben als mens niet gekozen voor onze huidige omstandigheden: het is niet onze fout; hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en compassiebeoefening de balans kan helpen herstellen, oefenen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, visualiseren, spreken en handelen. In de zelfcompassietraining worden oefeningen op ervaringsniveau aangeboden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met u zelf en anderen te ervaren. Het zijn veelal begeleide meditatie-oefeningen met een minder streng oefenregiem dan bij mindfulness. Je krijgt een soort keuzemenu met oefeningen die je aanspreken.

In de compassietraining leer je: hoe je minder streng tegen u zelf kunt zijn, hoe je makkelijker kunt omgaan met moeilijke emoties, hoe je je zelf kunt motiveren met vriendelijkheid in plaats van kritiek, hoe je Mindfulness en zelf-compassie beoefening kunt integreren in u dagelijks leven en hoe je je eigen leraar of coach kunt worden.

De training heeft een zelfde soort opzet als de mindfulnesstraining: 8 bijeenkomsten en een stiltebijeenkomst. De kosten voor een compassietraining van 9 bijeenkomsten incl. (telefonisch) intakegesprek, het officiële werkboek (van € 24,95) en bestanden met gesproken instructies om thuis mee te oefenen zijn € 395,–.

Nog meer informatie van de ontwikkelaars van de compassietraining Frits Koster en Erik van den Brink zie www.compassietraining.nl

 

 

PROEFLESSEN / INFORMATIEBIJEENKOMSTEN (data)
Een groepsbijeenkomst met algemene informatie over Mindfulness, kennismaking met Annelies en een korte meditatie.

 

 

Data en tijden:

9 januari 2021 van 10.00 - 11.15 uur ONLINE i.v.m. lockdown Gratis
23 januari 2021 van 10.00 - 11.15 uur Gratis
11 september van 10.00 - 11.15 uur Gratis
Klik op aanmelden als je hier aan mee wilt doen of meer informatie wilt.
TRAININGEN MINDFULNESS (data)

Data, tijden en prijs:

Start maandag 25 januari 2021, 19.00 - 21.30 uur, 8 avonden en stiltedag, € 330,00
Start dinsdag 26 januari, 13.30 - 16.00 uur, 8 middagen en stiltedag€ 330,00
Start donderdag 23 september, 13.30 - 16.00 uur, 8 middagen en stiltedag€ 330,00
Individuele kennismakingsafspraakGratis

Prijzen zijn inclusief een persoonlijk kennismakingsgesprek, het werkboek, cd’s en dvd.
Prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren.
Prijzen zijn exclusief BTW voor organisaties of via zorgverzekeraar.

Veel zorgverzekeraars vergoeden een deel of zelfs de gehele Mindfulness training, kijk op pagina Tarieven.

Klik op aanmelden als je hier aan mee wilt doen of meer informatie wilt.

VERDIEPINGSTRAINING MINDFULNESS / ACT (data)

Deze verdiepingstraining is voor iedereen die de ‘gewone’ cursus heeft gevolgd en geeft je de mogelijkheid om je vaardigheden te verdiepen. De cursus is voor iedereen die al ervaring heeft met Mindfulness. In deze vervolgtraining kijk je dieper naar je controlemechanismen, naar de patronen van je brein, naar pijn en lijden en je legt verbinding met waardengebieden die voor jou belangrijk zijn. De vervolgcursus is grotendeels gebaseerd op het gedachtengoed van ACT (Acceptance Commitment Therapy), een uitbreiding van Mindfulness waarin meer met taal wordt gewerkt. Je gaat oefenen om meer activiteiten te ondernemen die belangrijk zijn in je leven, ook al zijn ze moeilijk om uit te voeren.

Data, tijden en prijs:

Nader te bepalen, ook mogelijk in tweetallen of drietallen€ 200,- voor training in groep

Klik op aanmelden als je hier aan mee wilt doen of meer informatie wilt.

COMPASSIE TRAININGEN (data)

Hierboven staat meer inhoudelijke informatie over de compassietraining

Data, tijden en prijs:

Donderdag 4 februari 2021 van 13.30 - 16.00 uur, 9 bijeenkomsten waarvan een in stilte.
Data (waarschijnlijk): 4-11-25 februari, 4-18-25 maart, 1-15-22 april 2021
€ 395,-
Maandag 6 september 2021 van 19.00 - 21.30 uur, 9 bijeenkomsten waarvan een in stilte.
Data (waarschijnlijk): 6-13-20 september, 4-11-18 oktober, 1-8-29 november 2021
€ 395,-

Klik op aanmelden als je hier aan mee wilt doen of meer informatie wilt.

OPFRISAVONDEN (data)

Meditatie-opfrisavonden zijn bedoeld voor iedereen die de basisbeginselen van Mindfulness heeft ervaren.

Het eerste uur doen we twee meditaties: een beweeg- of ligmeditatie en daarna een zitmeditatie.
Als je wilt staat er een kopje thee klaar.
Het laatste uur delen we ervaringen over mindful leven, eventueel aan de hand van een thema.

Data, tijden en prijs:

Bewerken
Maandagavond eenmaal per maand van 19.30 – 20.45 uur € 6,00
Maandagavond eenmaal per maand van 19.30 – 21.45 uur € 15,00

Eerstvolgende data: 20 april en 8 juni. Op 11 mei is er een andere opzet: 19.30-22.00 uur met twee uur stilte en daarna delen.

Klik op aanmelden als je hier aan mee wilt doen of meer informatie wilt.

OPFRISOCHTENDEN (data)

Opfrisochtenden zijn bedoeld voor iedereen die de basisbeginselen van Mindfulness heeft ervaren.

 

 

We doen twee meditaties: een beweeg- of ligmeditatie en daarna een zitmeditatie.
Als je wilt staat er een kopje thee klaar.

Data, tijden en prijs:

Bewerken
Maandagochtend, eenmaal per maand van 11.00 – 12.15 uur € 6,00

Eerstvolgende data: 2021, data volgen

Klik op aanmelden als je hier aan mee wilt doen of meer informatie wilt.

p

Laatste nieuws

 Startdata in 2021: 

PROEFLES Mindfulness:
9 januari ONLINE
23 januari extra proefles
11 september

Trainingen Mindfulness:

25 januari (8 avonden)
26 januari  (8 middagen)
23 september (8 middagen)

Compassietraining:
4 februari  (9 middagen)
6 september (9 avonden)

Stiltedagen:  27 februari 
(in 2021)          6 maart 
                         17 april 
                         16 oktober

 

Lees meer...

Praktijk

Noordende 77
5701 SP Helmond

(altijd op afspraak)

Agenda

9 januari 2021 van 10.00 - 11.15 uur ONLINEGratis proefles Mindfulness
23 januari 2021 van 10.00 - 11.15 uur, extra proeflesGratis proefles Mindfulness
23 januari van 14.00 - 16.30 uur Opfrismiddag Mindfulness met veel stilte
25 januari 2021 van 19.00 - 21.30 uurStart training Mindfulness, 8 avonden en stiltedag, fysiek
26 januari 2021 van 13.30 - 16.00 uurStart training Mindfulness, 8 middagen en stiltedag, fysiek
25 januari van 9.30 - 10.45 uur Opfrisuur Mindfulness met veel stilte
4 februari van 13.30 - 16.00 uurStart compassietraining, 9 middagen
27 februari van 10.00-15.30 uurStiltedag in klooster Aarle-Rixtel
6 maart van 10.00 - 15.30 uurStiltedag in klooster Aarle-Rixtel
23 maart van 9.30 - 12.00 uur Opfrisochtend Mindfulness met veel stilte
25 maart van 19.00 - 21.30 uur Opfrisavond Mindfulness met veel stilte
17 april van 10.00 - 15.30 uurStiltedag in klooster Aarle-Rixtel
21 juni van 9.30 - 12.00 uur Opfrisochtend Mindfulness met veel stilte
6 september 19.00 - 21.30 uurStart compassietraining, 9 avonden
11 september van 10.00 - 11.15 uur Gratis proefles Mindfulness
18 september van 14.00 - 16.30 uur Opfrismiddag Mindfulness met veel stilte
23 september van 13.30 - 16.00 uurStart training Mindfulness, 8 middagen en stiltedag, fysiek
16 oktober van 10.00 - 15.30 uurStiltedag in klooster Aarle-Rixtel

Copyright © 2017 Inneractie

KVK: 17165101

Webdesign: Visual Focus

Font Awesome Icons