Mindfulness en compassietraining

Mindfulness is:

 • Stilstaan bij jezelf
 • Je gedachten en gevoelens ontdekken
 • Leren omgaan met je gedachten en gevoelens

Dit leer je door:

 • Aandacht te richten op een onderwerp
  (= concentratie)
 • Ontdekken hoe vaak je wordt afgeleid door iets anders
 • Je bewust te worden van je oordelen en overtuigingen

Er is wereldwijd veel onderzoek verricht naar het effect van mindfulness. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen er veel baat bij hebben. De training Mindfulness van Inneractie is gebaseerd op een erkende training. Het helpt bij:

 • Stressklachten (malen)
 • Depressieve klachten (piekeren, negatief denken)
 • Concentratieproblemen
 • Vermoeidheidsklachten
 • Pijnklachten, ook chronisch

Met oefeningen als de bodyscan en het bewust waarnemen van ademhaling, geluiden, gedachten, bewegingen en gevoelens oefen je jezelf in het richten van je aandacht. Je krijgt tevens methoden aangereikt om je waarnemingen in je dagelijks leven te gebruiken. Je leert door zelf ervaren en door een ongedwongen uitwisseling van ervaringen met andere deelnemers. Daarnaast is het belangrijk dat je thuis elke dag je ‘aandachtspier’ oefent. Je krijgt hiervoor een werkboek met opdrachten en een link naar geluidsbestanden met oefeningen.

Het mindfulnesstraject bestaat uit een kennismakingsgesprek (eventueel telefonisch), 7 sessies van 75 minuten, een werkboek en een link naar geluidsbestanden. De kosten van het traject zijn € 525,00 voor particulieren. 

 

COMPASSIETRAINING (vervolg op Mindfulness)

Een traject wat je kunt volgen als je een Mindfulnesstraining hebt gevolgd. Het compassietraject is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie.

De Mindfulnesstraining gaat over volledig aanwezig zijn in het leven, opmerken van het hier en nu. Meer nog dan bij mindfulnessbeoefening gaat de compassietraining in op het ontwikkelen van meer mildheid en zelfcompassie: er helemaal mogen zijn, over zelfacceptatie dus. Compassietraining wordt vaak heartfulness genoemd, omdat we in de training oefenen met het ontwikkelen, of beter nog het zich laten ontvouwen van de kwaliteiten van het hart: mildheid en liefdevol niet-oordelen. Vaak is een vriendelijke en waarderende houding naar ons zelf nogal ver te zoeken. Zonder het ons te beseffen is het oordelen en evalueren met een flinke dosis zelfkritiek vaak in de onderlaag aanwezig.

Thema’s die aan bod komen zijn: inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen, gericht op veiligheid, bevrediging en sociale verbondenheid, hoe de drie systemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit door bijvoorbeeld schaamte, zelfkritiek en de innerlijke pestkop. Verdere thema’s zijn: we hebben als mens niet gekozen voor onze huidige omstandigheden: het is niet onze fout; hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en compassiebeoefening de balans kan helpen herstellen, oefenen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, visualiseren, spreken en handelen. In de zelfcompassietraining worden oefeningen op ervaringsniveau aangeboden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met u zelf en anderen te ervaren. Het zijn veelal begeleide meditatie-oefeningen met een minder streng oefenregiem dan bij mindfulness. Je krijgt een soort keuzemenu met oefeningen die je aanspreken.

In een compassietraject leer je: hoe je minder streng tegen u zelf kunt zijn, hoe je makkelijker kunt omgaan met moeilijke emoties, hoe je je zelf kunt motiveren met vriendelijkheid in plaats van kritiek, hoe je Mindfulness en zelf-compassie beoefening kunt integreren in u dagelijks leven en hoe je je eigen leraar of coach kunt worden.

Het traject heeft een zelfde soort opzet als de mindfulnesstraining: een intake/kennismakingsgesprek en 6 sessies van 70 minuten. De kosten voor een compassietraject zijn € 480,–.  Het officiële werkboek (van € 32,95) en bestanden met gesproken instructies om thuis mee te oefenen zijn dien je zelf aan te schaffen.

Nog meer informatie van de ontwikkelaars van de compassietraining Frits Koster en Erik van den Brink zie www.compassietraining.nl

 

 

p

Laatste nieuws

Vanaf heden neem ik geen nieuwe clienten voor lichaamsgerichte therapie meer aan. Iedereen die ooit client is geweest bij Inneractie kan zich nog wel aanmelden voor een of meerdere vervolgsessies. 
Ook voor individuele trajecten Mindfulness, compassie of ACT is weer ruimte na de zomer 2024

Lichaamsgerichte psychotherapie

Individuele vervolgsessies voor reeds bekende clienten

 

Mindfulnesstraining Compassietraining MBCL
ACT-traject
Alleen individuele trajrecten 

 

 

Aanmelden via mail naar info@inneractie.nl of bel naar 06 - 49942910     

 

Lees meer...

Praktijk

Helmond en regio
(altijd op afspraak)

Font Awesome Icons